INFORMAȚIA PENTRU CLIENȚI

1. Organizația Creditară Nebancară Societate cu Răspundere Limitată «Soluția Financiară»
(OCN «Soluția Financiară» SRL)

2. Adresa OCN «Soluția Financiară» SRL: mun. Chișinău, șos.Hîncești 134/1 , of. 1

3. Numărul de înregistrare în registrul de stat a persoanei juridice (IDNO): 1013600026296 din 09.08.2013

4. Numărul de înregistrare în registrul Organizațiilor Creditare Nebancară Autorizate: (042) din 11.03.2019

5. Numărul de înregistrare Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal : (0001713)

6. Site-ul oficial al organizației: https://solutia.md

7. Marca Comercială a Organizației Creditare Nebancare este: ”Bankoff ” înregistrată sub Nr. 33141 , la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală .

8. Informația privind serviciile prestate: Acordarea Creditelor Nebancare : De la 1000 lei până la 500 000 lei, pe termen de la 30 zile până la 80 luni;

9. Graficul de lucru: - luni, marți, miercuri, joi, vineri, de la ora 9:00 până la ora 18:00, sîmbăta de la ora 9:00 pînă la 15:00

10. Informații privind procedura de clarificare a condițiilor contractuale și a altor documente în legătură cu servicii financiare: Înainte de a aplica pentru acordarea creditului nebancar, consumatorul de servicii financiare trebuie să fie familiarizat cu regulile acordării creditului nebancar, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu acordul privind utilizarea semnăturii electronice analogice, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații privind condițiile de acordarea creditului nebancar, Condițiile generale ale contractului de credit nebacar pentru consumatori (contract-tip) plasat pe site-ul organizației. Dacă aveți întrebări, incertitudini privind serviciile financiare prestate beneficiarului, expertul creditar din contact centru vă poate explica și răspunde la întrebările apărute. În cazul în care beneficiarul serviciilor financiare a fost de acord cu condițiile reflectate în documentația plasată pe site-ul organizației , Creditorul în momentul luării deciziei de acordare a creditului Beneficiarului , înaintează Acordul cu condiții individuale de oferire a creditului și informează Beneficiarul cu privire la toate clauzele esențiale ale acordului. Dacă apar întrebări, incertitudini din partea beneficiarului , expertul creditar la numărul de telefon 022 111 066 va oferi explicații și va răspunde la întrebările beneficiarului.

11. Persoana responsabilă de oferire a informației ce ține de condițiile contractuale și alte documente privind acordarea creditului :
• Expert creditar
• Operator contact centru

12. Informații privind riscurile asociate cu încheierea și executarea condițiilor contractuale pentru servicii financiare, precum și posibilele consecințe financiare negative, atunci când se utilizează servicii financiare (acordarea creditului ): majorarea cheltuielilor comparativ cu valoarea estimată a cheltuielilor, în cazul aplicării penalizărilor pentru abaterea de la graficul achitărilor, precum și atunci când se depune dosarul la instanța de judecată în legătură cu încălcarea condițiilor contractuale – restituirea cheltuielilor de judecată (taxa de stat).

13. Informații privind metodele de expediere a cererilor de către beneficiarii serviciilor financiare. Contestațiile adresate organizației de creditare nebancară sunt primite în următoarele moduri:
• Prin Scrisoare recomandată cu aviz;
• Scrisoare la poșta electronica indicată pe Site-ul organizației .

14. Informații privind modul de protejare a drepturilor beneficiarului de servicii financiare, inclusiv informații privind disponibilitatea și metodele de soluționare a litigiului înainte de judecată: În caz de încălcare de către beneficiar a termenilor de rambursare a creditului conform acordului de credit, organizația de creditare nebancară informează beneficiarul creditului printr-o petiție prin care se solicită soluționarea litigiului în afara instanței de judecată. În cazul în care în termen de treizeci (30) de zile calendaristice, obligațiile specificate nu au fost îndeplinite în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor financiare, organizația de creditare nebancară are dreptul de a merge în instanță cu cererea corespunzătoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în cazul în care este necesar pentru executarea contractului, în conformitate cu care face obiectul datelor cu caracter personal.