↓ CREDIT DE CONSUM ↓ ↓ CREDIT IPOTECAR ↓ ↓ LEASING FINANCIAR ↓ ↓ ALTE SERVICII ↓

1. CREDIT DE CONSUM

Termenul: până la 60 luni (fără gaj)
Plafonul: până la 50 000 MDL
Rata dobânzii: 20 %

Comisioane:
Comision de examinare a cererii: 0 MDL
Comision unic la acordarea creditului: 0 % 
Comision de rambursare anticipată: 1 %
Comision lunar pentru administrare: până la 0,7 % (din suma creditului)

Documente solicitate la etapa iniţială:
1. Cererea de finantare;
2. Actul de identitate şi anexele la acesta pt solicitantul creditului şi copia xerox;
3. Cont Bancar

Documentele suplimentare care pot fi solicitate:
1. Documente doveditoare pentru alte venituri (chirii, venituri din prestări servicii etc.);
2. Persoana garantă ( Fidejusor)

Nota:
1. Toate actele vor fi prezentate la Societate în original;
Nu se admit copiile xerox parţiale, deteriorate, şterse sau neclare;
2. Pentru analiza solicitării Dumneavoastră sunt necesare cel puţin documentele solicitate mai sus. După caz, pentru definitivarea analizei, Societatea poate solicita şi alte documente care pot aduce clarificări asupra situaţiei solicitantului;
3. Societatea îşi rezervă dreptul de a nu da curs creditului în cazul în care se constată că documentaţia prezentată de client este incompletă, datele prezentate sunt neadevarate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente;
2. CREDIT IPOTECAR

Termenul: până la 120 luni
Plafonul: min. 10 000 USD , max. 50 000 USD 
Rata dobânzii anuale : 9.5 %

Comisioane:
Comision unic pentru eliberarea: 2 %
Comision pentru administrarea: 0,2 % lunar
Comision pentru examinarea cererii:  0  %
Comision de rambursare anticipatā : 0  % 

Documente solicitate la etapa iniţială:
1. Cererea de finantare;
2. Actul de identitate şi anexele la acesta pt solicitantul finanţarii şi copia xerox;
3. Adeverinţa de salariat de la locul de muncă de bază a solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 12 luni;
4. Contract de munca (copia xerox);
5. Acordul soţul/soţiei privind procurarea imobilului;
6. Evaluarea Imobilului
7. Extrasul de la ASP (Cadastru)
8. Certificat emis de organul fiscal teritorial

Documentele suplimentare care pot fi solicitate:
1. Documente doveditoare pentru alte venituri decât cele salariale (chirii, venituri din prestări servicii etc.);
2. Certificat de la bancă privind existenţa depozitelor şi rulajele în conturile deschise la bancă;
3. Contractul de la locul de muncă de bază a soţului/soţiei solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 12 luni ale anului curent.

Nota:
1. Toate actele vor fi prezentate la Societate în original;
Nu se admit copiile xerox parţiale, deteriorate, şterse sau neclare;
2. Pentru analiza solicitării Dumneavoastră sunt necesare cel puţin documentele solicitate mai sus. După caz, pentru definitivarea analizei, Societatea poate solicita şi alte documente care pot aduce clarificări asupra situaţiei solicitantului;
3. Societatea îşi rezervă dreptul de a nu da curs finanţării în cazul în care se constată că documentaţia prezentată de client este incompletă, datele prezentate sunt neadevarate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente;
3. LEASING FINANCIAR

1. Valuta: SUA
2. Termenul finanțării: pînă la 60 luni
3. Rata nominala a dobînzii: 18.9 % - 21.9 %
4. Dobîndă unică de leasing : 2,6 %-3.3 % (din valoarea activului, minim 250 €), plata unică incasata la semnarea contractului de leasing
5. Comision de deservire lunară: 0.7 %
6. Aportul initial:
Minim 30 % - pentru autovehicule noi, și
Minim 40 % - pentru autovehicule rulate
7. Suma maximă finanțată : In dependenta de capacitatea de plata a fiecarui client, dar nu mai mult de 30 mii SUA
8. Garantii: Activul finanțat servește drept garanție, garanții aditionale pot fi solicitate.
9. Asigurarea bunului CASCO obligatoriu la companiile agreate de O.C.N. " Soluția Financiară " SRL
10. Comision de rambursare anticipată 3% din suma achitată anticipat (min.250€)
11. aceste conditii vor varia în functie de gradul de risc asociat fiecarui proiect individual
12. rata dobînzii poate fi modifica în funcție de costul resurselor

Documente solicitate la etapa iniţială:
1. Cererea de finantare;
2. Actul de identitate şi anexele la acesta pt solicitantul finanţarii şi copia xerox;
3. Adeverinţa de salariat de la locul de muncă de bază a solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 6 luni;
4. Contract de munca (copia xerox);
5. Acordul soţul/soţiei privind procurarea autoturismului în leasing;

Documentele suplimentare care pot fi solicitate:
1. Documente doveditoare pentru alte venituri decât cele salariale (chirii, venituri din prestări servicii etc.);
2. Certificat de la bancă privind existenţa depozitelor şi rulajele în conturile deschise la bancă;
3. Contractul de la locul de muncă de bază a soţului/soţiei solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 6 luni ale anului curent.

Nota:
1. Toate actele vor fi prezentate la Societate în original;
Nu se admit copiile xerox parţiale, deteriorate, şterse sau neclare;
2. Pentru analiza solicitării Dumneavoastră sunt necesare cel puţin documentele solicitate mai sus. După caz, pentru definitivarea analizei, Societatea poate solicita şi alte documente care pot aduce clarificări asupra situaţiei solicitantului;
3. Societatea îşi rezervă dreptul de a nu da curs finanţării în cazul în care se constată că documentaţia prezentată de client este incompletă, datele prezentate sunt neadevarate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente;
ALTE SERVICII

Investiții
Asistență în recuperarea creanțelor
Asistență juridică 
Factoring